Partiosanasto

Partion lyhyt oppimäärä

Partiolaisten kieli saattaa välillä kuulostaa ulkopuolisen korville vähän kuin labyrintissä seikkailisi. Oheisesta listasta voit tarkastaa yleisimpien termien tarkoitukset. Partiotermeihin voit tutustua myös Partiowikissä.

Ikäkaudet:
Sudenpentu
 = 7–10-vuotias partiolainen.
Seikkailija = 10–12-vuotias partiolainen.
Tarpoja = 12–15-vuotias partiolainen.
Samoaja = 15–17-vuotias partiolainen.
Vaeltaja = 18–22-vuotias partiolainen.

Alaleiri = Suurilla partioleireillä jakaudutaan usein alaleireihin suunnittelun ja toteutuksen helpottamiseksi. Alaleirillä voi olla esim. oma ruokahuolto ja muita palveluita. Yleensä alaleirit jaetaan vielä lippukunnittain savuihin.

Alue = Partiotoiminta on jaettu valtakunnallisesti alueellisiin partiopiireihin, ja partiopiirien sisällä maantieteellisesti alueisiin. Alueeseen kuuluu kaksi tai useampia lippukuntia. Viherlaakson Peurat kuuluu Järvi-Espoon Eräpartiolaisiin, Espoon Partiotukeen ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin. Alue voi järjestää esimerkiksi yhteisiä retkiä tai leirejä.

EA-kurssi = Ensiapukurssi. Partio-ohjelmaan kuuluu ensiaputaitojen harjoittelu ja vanhemmat partiolaiset suorittavat myös aikanaan SPR:n EA1-peruskurssin. Jokaisella partiojohtajalla on EA1-peruskurssivastaavat ensiaputaidot.

EPT = Espoon Partiotuki ry on espoolaisten ja kauniaislaisten partiolippukuntien aluejärjestö. EPT:n alueella toimii 43 lippukuntaa.

EVP = Ei-vielä-partiolainen, eli kaikki ne, jotka eivät vielä harrasta partiota.

Haikki = pienimuotoinen vaellus, ks. vaellus

Hallitus = Lippukunnat ovat useimmiten rekisteröityjä yhdistyksiä, jolloin niille valitaan yhdistyslain ja lippukunnan sääntöjen määrittelemä hallitus.

Huivi = Partiohuivi, jota käytetään kaikissa partiotapahtumissa. Partiohuiveja on eri värisiä, Tuulihaukoissa käytetään tummansinistä huivia. Partiohuiviin ommellaan lippukunnan huivimerkki. Isommilla leireillä voi olla käytössä myös erillinen leirihuivi.

Huuto = Partiolaisilla on tapana huutaa, esimerkiksi ruokailun päätteeksi muonittajille saatetaan huutaa kiitoshuuto tai esityksen päätteeksi ennemmin huudetaan kuin osoitetaan suosiota taputtamalla. Myös eri lippukunnilla on omat tunnushuutonsa.

Ihanne = Partioihanne, ihanteet kuvaavat partiolaisten arvoja. Ihanteita kertyy lisää ikäkausittain: nuorimmilla sudenpennuilla on vain kaksi ihannetta, kun taas vanhimmilla kaikki seitsemän.

Ikäkausi = Partiolaiset on jaettu erilaisiin ryhmiin iän perusteella. Ryhmiä kutsutaan ikäkausiksi ja ne ovat sudenpentu, seikkailija, tarpoja, samoaja ja vaeltaja.

Jamboree = Suuri partiotapahtuma, useimmiten jamboreella tarkoitetaan partioliikkeen maailmanjärjestön (WOSM) neljän vuoden välein järjestämää maailmanjamboreeta, suurleiriä, johon osallistuu tuhansia partiolaisia ympäri maailmaa. Jamboree-nimitystä käytetään myös muiden tapahtumien yhteydessä, esim. Suomen Partiolaisten järjestämistä suurleireistä käytetään nimitystä Finnjamboree. Muita tapahtumia on esim. Jamboree on the Air (JOTA) eli partiolaisten radioamatöörien maailmanlaajuinen ”tapaaminen” radioaalloilla tai Jamboree on the Internet (JOTI) eli partiolaisten ”tapaaminen” netissä.

Johtaja = Partiossa esim. ryhmienvetäjiä ja leirien ohjaajia kutsutaan johtajiksi.

Järeä =  Järvi-Espoon Eräpartiolaiset. Vuonna 1989 perustettu pohjoisespoolainen lippukuntaryhmä tukee, avustaa ja ohjaa jäsenlippukuntiensa harjoittamaa partiokasvatusta sekä koordinoi niiden yhteistä toimintaa. Järeään kuuluvat ViPen lisäksi Huuhkajaportin Vartijat, Kara-Karhut, Kilon Kipinät, Oravanmarjat, Pitkäjärven Vaeltajat ja Toimen Pojat.

Keskusjärjestö = Suomessa partiotoimintaa koordinoi keskusjärjestö Suomen Partiolaiset (SP). Keskusjärjestö tuottaa mm. partio-ohjelman materiaaleja, kehittää koulutusjärjestelmää ja ohjeistuksia sekä järjestää suurleirejä ja muita tapahtumia.

Kokous = Oman ryhmän viikoittaisia tapaamisia kutsutaan kokouksiksi.

Kolo = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat. ViPellä ”Rajis” (Rajamännynkuja 8).

Kuksa = Partiolaisten jäsenrekisteri. Kuksaa ylläpitää keskusjärjestö Suomen Partiolaiset. Lippukunnassa jäsenien yhteystietoja ylläpitää jäsenrekisterin hoitaja. Vanhemmat saavat omat tunnukset Kuksaan, joiden avulla he voivat päivittää lapsensa yhteystietoja, tarkastella suoritettuja merkkejä tai tulostaa jäsenkortin. Kuksan kautta voidaan hoitaa mm. retki- ja leiri-ilmoittautumiset. (Kuksa tarkoittaa myös perinteistä puusta koverrettua juoma-astiaa.)

Kättely = Partiolaiset kättelevät aina vasemmalla kädellä, esitettyjä syitä tähän on monia mm. se, että vasen käsi on lähempänä sydäntä kuin oikea.

Laavu = Viistokattoinen majoite, joka on yhdeltä sivultaan avoin. Kankainen laavu on kevyt kantaa mukana retkillä, ja sitä käytetään usein majoitteena esim. vaelluksilla. Laavu voi olla myös puusta rakennettu kiintolaavu, jollaisia on usein esim. retkeilyreiteillä nuotiopaikkojen yhteydessä.

Lauma = 7–9-vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.

Leiri = Kolme (tai yli) yötä kestävä tapahtuma.

Lippukunta = Partiolippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukunnat ovat usein itsenäisiä yhdistyksiä, useimmat rekisteröityjä.

Lippukunnanjohtaja, lpkj = Lippukunnanjohtaja johtaa koko lippukuntaa ja toimii usein myös rekisteröidyn yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Lippukunnan johtajalla on tukenaan Lippukunnan johtajan apulainen (lpkja), joka toimii useimmiten hallituksen varapuheenjohtajana.

Partioasu = Virallista partioasua käytetään mm. paraateissa ja muissa juhlallisissa tapahtumissa.

Partiohuivi = Partiolaisen paras tunnusmerkki. Jokaisella lippukunnalla on omanlainen huivinsa.

Partiopiiri = Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella partiopiireihin. ViPe kuuluu Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin.

Partio-ohjelma = Partio-ohjelma määrittelee sen, mitä partiossa tehdään eli esimerkiksi millaisia taito- ja suoritusmerkkejä suoritetaan ja mitä aktiviteetteja tulee tehdä niiden suorittamiseksi. Partio-ohjelma uudistui viimeksi kokonaan vuonna 2010, jolloin mm. ikäkausien nimet muuttuivat.

PT-kisat = Partiotaitokisat. Partiotaitokisoissa kisataan iän ja sukupuolen perusteella muodostetuissa sarjoissa kisavartioiden kesken ja yleensä tehtävänä on kiertää kisareitti suunnistaen ja suorittaa sen varrella olevilla rasteilla erilaisia tehtäviä. Partiopiirit järjestävät omat syys-, talvi- ja kevätkisansa, joissa parhaiten menestyneet vartiot pääsevät kisaamaan valtakunnallisiin Suomen Partiolaisten kisoihin Suomen mestaruudesta. Piirin ja SP:n kisat ovat säänneltyjä mestaruuskisoja. Niiden lisäksi järjestetään myös hieman leikkimielisemmät sudenpentu- ja seikkailijakisat ja lisäksi lippukunnat voivat järjestää omia kisojaan. ViPen oma kisa Peuranpolku (Pepo) järjestetään joka syksy vatiolaisille.

Puoljoukkueteltta = Suuri, kahdeksankulmainen n. 15 hengen teltta. Telttaan voidaan liittää myös kamiina, jolloin sitä voidaan käyttää myös talvella. Puoljoukkueteltta on Suomen armeijan käyttämä telttamalli, ja siitä käytetään myös nimitystä PJ-teltta ja talviteltta.

PäPa= Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella toimivien 120 partiolippukunnan muodostama piirijärjestö, jonka tehtävänä on tukea lippukuntien toimintaa muun muassa koulutusta järjestämällä.

Rasti = Suunnistuksessa etsittävä kohde tai retkiohjelman toimintapiste. Esimerkiksi PT-kisoissa rasti voi olla kylmä tai miehitetty. Kylmällä rastilla ei ole rastihenkilökuntaa ja rastin tarkoituksena voi olla vain leimata kortti rastilla, kirjata ylös rastilla oleva sana tai suorittaa siellä määritelty tehtävä. Miehitetyllä rastilla on henkilökuntaa ja yleensä jokin ohjattu tai valvottu tehtävä.

Retki = Viikonlopun kestävä retki luontoon, joko mökkiin tai telttaan/laavuun.

Savu = Suurleirit jaetaan suunnittelun ja toteutuksen helpottamiseksi alaleireihin ja alaleirit vielä pienempiin savuihin. Yhteen savuun voi kuulua yksi tai useampi lippukunta.

Sekalippukunta = lippukunta, jonka jäseniin kuuluu sekä tyttöjä että poikia. Sekalippukuntien ohella on myös olemassa tyttö- ja poikalippukuntia, joihin kuuluu vain tyttöjä tai poikia. Viherlaakson Peurat on sekalippukunta.

Sinoli = Retkikeittimessä käytetty polttoneste.

Sisupartiolainen = Partiolainen, joka tarvitsee erityistä tukea vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia.

Trangia = Retkikeitin. Trangia on yksi, yleisimmin käytetty retkikeitinmerkki. Retkikeittimellä valmistetaan retkillä ruokaa esim. oman vartion tarpeisiin.

Vaellus = useamman vuorokauden kestävä tapahtuma, jossa kuljetaan vaellusmatka joko kävellen tai esim. pyöräillen. Toisin kuin retkellä tai leirillä, vaelluksella ei yövytä montaa yötä samassa paikassa. Lyhyempää, esim. leirin yhteydessä olevaa, vaellusta kutsutaan haikiksi. Haikki kestää yleensä joko vain päivän tai 1-2 yötä.

Vartio = seikkailijoiden ja tarpojien ryhmät.

Vartiolainen = Seikkailija tai tarpoja.

Advertisement